Kalender

27 februari 2018 – Bokslutskommuniké

27 april 2018 – Delårsrapport ett 2018

28 augusti 2018 – Delårsrapport två 2018

30 oktober 2018 – Delårsrapport tre 2018