Kalender

28 februari 2019 – Bokslutskommuniké

29 april 2019 – Delårsrapport ett 2019

30 augusti 2019 – Halvårsrapport 2019

31 oktober 2019 – Delårsrapport tre 2019