Bolagsstyrning

Fastout är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm samt med utveckling i New Dehli. Fastout listades på Aktietorget i början av 2016 och följer därmed Aktietorgets regelverk. Fastout tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom Aktietorget inte definieras som en reglerad marknad och dessa regler därmed inte är tillämpningsbara.

Organisation

I dagsläget har FastOut 4 personer anställda på vårt kontor i Stockholm. Mjukvaruutveckling sker på konsultbasis via ett närstående bolag i New Delhi.

Koncernstruktur

FastOut koncernstruktur framgår av matrisen nedan.

FastOut Int. (Publ)

matris

FastOut AB